ATL/BTL services

ATL/BTL services

Arm Rus Eng

Պատվիրատուներ

Shangri La
Shangri LaBTL ծառայությունների մատակարար
Air Arabia
Air Arabia-Մեդիապլանավորում և մեդիագնում
-Գովազդային նյութերի/հոլովակների ադապտացում
-Տպագրական գովազդ
-PR ծառայություններ
Batumi
Batumi-Մեդիապլանավորում և մեդիագնում
-Գովազդային նյութերի/հոլովակների ադապտացում
-Տպագրական գովազդ
President
PresidentBTL ծառայությունների մատակարար